Rozporządzenie Ministra Środowiska nakłada na prowadzących instalacje obowiązek przesłania do KOBIZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) informacji o prowadzonej działalności. Informacje te, w szczególności dotyczące wielkości produkcji oraz wielkości emisji.

          W związku z tymi wymaganiami oferujemy Państwu pomoc w zgłoszeniu działalności do KOBiZE oraz późniejszemu prowadzeniu ewidencji wymaganych informacji, do których należą wielkość produkcji, wielkość emisji, szczegółowa charakterystyka zakładu oraz precyzyjne technologicznie zaklasyfikowanie i ocena technologiczna instalacji wykorzystywanej w prowadzonej przez Państwa działalności.