W związku z nieustannie nowelizowanymi wymaganiami prawnymi dotyczącymi ochrony powietrza atmosferycznego przygotowujemy dla Państwa opracowania i aktualizacje dokumentów oraz sprawozdawczości z tej dziedziny środowiska. Wykonywane przez nas dokumenty są opracowywane w zależności od rodzaju i wielkości działalności:
     • Wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
     • Wnioski zgłoszenia instalacji wprowadzającej gazy lub pyły do powietrza
     • Sprawozdania opłat za korzystania ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza

          Przypominamy: Zgodnie Ustawą Prawo ochrony środowiska w przypadku braku wymaganego pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do podmiot ponosi opłaty podwyższone od 1 stycznia 2009 r. - 500 %.