Na Państwa potrzeby przygotowujemy i aktualizujemy opracowania oraz dokumentację sprawozdawczą z zakresu gospodarki opakowaniami dostosowane do rodzaju i wielkości przedsiębiorstwa:
     • poradzimy jak prowadzić ewidencję opakowań
     • zgłoszenia do Urzędu Marszałkowskiego faktu wprowadzania na rynek opakowań i produktów w opakowaniach
     • sprawozdania o wysokości opłaty produktowej z tytułu wprowadzanych opakowań