Gospodarka odpadami          Na Państwa potrzeby przygotowujemy i aktualizujemy opracowania oraz dokumentację sprawozdawczą z zakresu gospodarki odpadami, dostosowane do rodzaju i wielkości przedsiębiorstwa:
     • wnioski o wydanie decyzji na wytwarzanie odpadów
     • wnioski o wydanie decyzji na odzysk i unieszkodliwianie oraz zbieranie, i transport odpadów
     • zbiorcze zestawienia danych o odpadach