Oferujemy przeprowadzenie audytu zgodności postępowania i zgodności formalno-prawnej, podczas którego:

     • badamy jakość sposobów postępowania
     • badamy prawidłowość posiadanej i prowadzonej dokumentacji i sprawozdań
     • weryfikujemy w jakim stopniu przedsiębiorstwo realizuje obowiązki wynikające z przepisów ochrony środowiska
     • doradzamy jak prawidłowo postępować i wypełniać obowiązki