Firma GrafBit zajmuje się kompleksowymi usługami w zakresie ochrony środowiska. Od wielu lat pomagamy przedsiębiorstwom w prowadzeniu i wypełnianiu dokumentacji niezbędnej do sprawnego funkcjonowania firm.

          Nasza oferta kierowana jest do wszystkich firm i przedsiębiorstw, które w swojej działalności stykają się z problemami dotyczącymi gospodarki odpadami, emisji do atmosfery czy gospodarki wodno-ściekowej.


Audyt przedsiębiorstwa


Ochrona powietrza


Gospodarka odpadami


Gospodarka wodno-ściekowa


Gospodarowanie opakowaniami


Raportowanie do bazy KOBiZE


Substancje kontrolne


Pomoc w bierzących sprawach