P.H.U Grafbit
ul. Stawki 10
00-193 Warszawa• Biuro:
Poniedziałek – Piątek 9:00 - 16:30
Tel. 22 636-35-18
Fax. 22 636-35-18
e-mail: biuro@grafbit.com.pl

• Kierownik Działu Ochrony Środowiska:
Beata Nałęcz
Tel. 533-344-854
e-mail: beata@ekofirma.pl

• Specjalista ds. ochrony środowiska i obsługi klienta:
Monika Węgrzyn
Tel.: 504-170-248
e-mail: monika@ekofirma.pl

• Specjalista ds. ochrony powietrza:
Karolina Śledź
Tel. 511-414-134
e-mail: karolina@ekofirma.pl

• Specjalista ds. szkoleń:
Michał Śledź
Tel. 533-344-851
e-mail: michal@ekofirma.pl