Ministerstwo Ochrony Środowiska
          • http://www.mos.gov.pl/

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
          • http://www.gios.gov.pl/

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
          • http://www.gdos.gov.pl/

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
          • http://www.nfosigw.gov.pl/

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
          • http://www.kzgw.gov.pl/

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
          • http://www.wios.warszawa.pl/

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
          • http://www.kobize.pl/