Gospodarka odpadami:

 Karta przekazania odpadu 
 Karta ewidencji odpadu
 Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 Karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych
 Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji
 Formularz przyjęcia odpadów metali

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

 Zaświadczenie o zużytym sprzęcie przeznaczone dla wprowadzającego sprzęt
 Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu, zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania
 Zaświadczenie potwierdzające recykling przeznaczone dla prowadzącego działalność w zakresie recyklingu
 Zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku przeznaczone dla prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku
 Zaświadczenie potwierdzające recykling przeznaczone dla prowadzącego zakład przetwarzania
 Zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku przeznaczone dla prowadzącego zakład przetwarzania
 Sprawozdanie o przetworzonym zużytym sprzęcie

Gospodarka opakowaniowa:

 Formularz sprawozdania o masie wytworzonych opakowań
 Formularz sprawozdania o masie przywiezionych z zagranicy opakowań
 Formularz sprawozdania o masie wywiezionych za granicę opakowań