Nowe zasady zbiórki odpadów w Warszawie

Od 1 lutego 2014r. w ośmiu dzielnicach Warszawy: Praga Południe, Praga Północ, Rembertów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Śródmieście i Ursynów, obowiązuje nowy system odpadów komunalnych. W pozostałych dziesięciu dzielnicach zbiórka prowadzona jest jeszcze w stary sposób, natomiast już od 1 sierpnia 2014r. będzie obowiązywał nowy system.

Wywozem odpadów komunalnych według nowych zasad zajmować się będzie jedna firma, co zwalnia właścicieli gospodarstw domowych i przedsiębiorstw z podpisywania nowych umów. Natomiast zarządca lub właściciel domu powinien zdecydować o sposobie segregowania odpadów i złożyć odpowiednią deklarację w Urzędzie m.st. Warszawy dla dzielnicy zgodnie z miejscem zamieszkania lub siedziby lub wysłać ją listem poleconym do Urzędu Dzielnicy.

Więcej informacji na temat sposobu segregacji i składania deklaracji znajdą Państwo na stronie: http://czysta.um.warszawa.pl/