Samorządy pomogą we wzięciu udziału w programie Prosument.

Program Prosument jest realizowany ze środków NDOSiGW. Ma on na celu wspieranie i promowanie nowych technologii OZE (Odnawialne Źródła Energii), a także rozwój rynku dostawców urządzeń instalacyjnych oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze.

Dofinansowanie to, które w 100% pokrywa koszty kwalifikowane instalacji produkujących energię elektryczną i cieplną na potrzeby własne osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, może być udzielane zainteresowanym poprzez samorządy oferujące pomoc swoim mieszkańcom. Dla przyszłych producentów energii to najkrótsza droga do sfinansowania mikroelektrowni.

Od 26 maja br. rusza nabór wniosków dla zainteresowanych samorządów. To one dokonują wyboru obiektów do montażu instalacji na podstawie zgłoszeń od osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami wielorodzinnymi.

Z pełną treścią programu mogą się państwo zapoznać pod adresem: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/informacje-o-programie/